Kontakt

Korešpondenčná a fakturačná adresa

bkstudio, spol. s r.o.
Uhrovecká 6
841 07 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 47 623 926
IČ DPH: SK202 401 2562

Zákaznícka podpora

e-mail: topgift@topgift.sk
telefón / whatsapp: +421 907 320 372

Bankové spojenie

FIO Banka
IBAN: SK8883300000002801477043
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32
P. O. BOX 5
820 07  Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor,
tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104, fax č. 02/58272 170